Tilskudsmuligheder

Da jeg har overenskomst med Sygesikringen betyder det, at du kan få tilskud med en henvisning fra egen læge såfremt henvisningsårsagen er:

 • røveri, volds-og voldtægtsofre
 • trafik-og ulykkesofre
 • pårørende til alvorligt psykisk syge
 • personer ramt af alvorlig invaliderende sygdom
 • pårørende til personer ramt af alvorlig invaliderende sygdom
 • pårørende ved dødsfald
 • personer, der har forsøgt selvmord
 • kvinder, der har fået foretaget abort efter 12. graviditetsuge
 • personer, der inden det fyldte 18.år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • personer med let til moderat depression
 • Personer over 18 år med let til moderat angstlidelse, herunder OCD

Hvis du har en henvisning fra lægen kan du ud over dette få yderligere tilskud, hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark.
Måske har du gennem din arbejdsplads en sundhedforsikring, som ofte dækker 5-10 samtaler.