Priser

Honoraret følger som hovedregel Dansk Psykolog Forenings vejledende takster.

Individuel psykoterapi uden tilskud:
1100 i timen for 50 minutter

Sygesikringstaksten reguleres en gang hvert halve år

Pr. 1.10.2022 er egenbetalingsdelen for lægehenviste klienter 443,63 kr for den første konsultation og 369,92 for de efterfølgende op til 11 konsultationer.

Behandling af unge mellem 18 og 24 år med henvisning fra lægen med årsagen depression eller angst er vederlagsfrit

Jeg tager imod Mobile Pay