Priser

Honoraret følger som hovedregel Dansk Psykolog Forenings vejledende takster.

Individuel psykoterapi uden tilskud:
980 i timen for 50 minutter

Individuel supervision:
1200 kr. for 60 minutter

Sygesikringstaksten reguleres en gang hvert halve år

Pr. 1.10.2020 er egenbetalingsdelen for lægehenviste klienter 419,58 kr. for den første konsultation og 349,87 for de efterfølgende op til 11 konsultationer.

Jeg tager imod Mobile Pay