PRIVATLIVSPOLITIK HOS PSYKOLOGISK KLINIK ANNETT LEVY ANDERSEN

Kontaktperson: Annett Levy Andersen
CVR. Nr.: 25891872
Mobilnr: 27285930
Website: annettlevy.dk
Mail: psykologannett@annettlevy.dk

Jeg har journalpligt, dvs. Jeg noterer dit navn, adresse, cpr.nr. samt det vigtigste indhold af de samtaler vi har. Journalen skal opbevares i 5 år, hvorefter den automatisk bliver slettet. Din journal opbevares sikkert i mit elektroniske journalsystem.

( Autorisationslovens kap. 6 og Journalbekendtgørelsen nr. 1090 28.juli 2016)

Du har ret til aktindsigt. Man må ikke slette i en journal, men hvis data er ukorrekte, så kan der tilføjes en rettelse.

Jeg kan modtage oplysninger fra din læge, fx gennem en henvisning og fra andre, som du har givet samtykke til, at de må sende oplysninger til mig.

Jeg har tavshedspligt, og det er kun mig, der har adgang til din journal.

Jeg kan kun give oplysning til din læge eller andre, hvis du har givet samtykke til dette, med mindre der er tale om en alvorlig risiko for, at du er til skade for sig selv eller andre. I dette tilfælde har jeg pligt til at underrette om dette. ( Sundhedslovens paragraf 41)

Jeg har skærpet underretningspligt, dvs. pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for et barns sundhed og udvikling. ( Servicelovens paragraf 4)

Jeg sender relevante oplysninger til Sygesikringen, Danmark, sundhedsforsikring eller andre, som helt eller delvist betaler for din behandling.