Samtaleterapi

I samtaleterapien kan du tale med mig om de tanker, følelser og handlinger, der optager dig, og gennem mine spørgsmål og tilbagemeldinger undersøge de problemstillinger, du kæmper med. Klinik hos Annett Lévy Andersen

På denne måde kan du forhåbentligt blive klogere på dine reaktionsmønstre, dine behov og din måde at være sammen med andre på og derudfra få lysten og modet til at forandre det der er muligt, og måske tænke anderledes om de vilkår, som ikke kan forandres, men som er mulige at leve med på en anderledes og mere konstruktiv måde.

Hvordan foregår samtaleterapien?

I den første samtale afklarer vi, hvad du gerne vil have hjælp til og prøver at skabe et overblik over de problemstillinger, du kommer med. Det behøver ikke nødvendigvist at indebære, at du fortæller om hele din livshistorie, men at vi får indkredset det, der forhindrer dig i at have et godt liv nu. Den første samtale slutter med, at vi aftaler det videre forløb.

Det er meget forskelligt hvor langvarigt et forløb er. Det kan være fra en enkelt samtale (hvilket er sjældent) til samtaler der løber over flere år. Nogle har i starten af forløbet brug for at komme en gang om ugen. De fleste kommer en gang hver 14. dag.

Efter den indledende samtale tager vi udgangspunkt i, hvorledes den forrige samtale har sat sig spor, og du bestemmer, hvad vi skal tale om, og jeg bidrager med hvordan vi kan tale om det. Samtalerne kan efter behov og lyst suppleres med mange forskellige teknikker og øvelser.

Jeg er som autoriseret psykolog og medlem af Dansk Psykolog Forening underlagt foreningens etikregler, som bl.a. omfatter tavshedspligt.